Jarosław SKORWIDER
Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4 skorwider@uwm.edu.pl