Jerzy SUCHTA
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15