Joanna DYBOWSKA
PIN – Instytut Śląski w Opolu ul. Piastowska 17, 45–081 Opole j.dybowska@instytutslaski.com