Krystyna HANUSIK
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole hanusik@uni.opole.pl