Krzysztof KUPREN
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku ul. Oczapowskiego 5, 10‑957 Olsztyn krzysztof.kupren@uwm.edu.pl