Leokadia ZUZO
Wydział Geografii i Planowania Przestrzennego Uniwersytet Wileński LT-03101 Wilno, ul. Ciurlionio 21/27 leokadijazuzo@yahoo.com