Magdalena RZESZOTARSKA-PAŁKA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Projektowania Krajobrazu, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin mrzeszotarskapalka@zut.edu.pl