Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 bednarek@twarda.pan.pl