Ryszard WILCZYŃSKI
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120,53–345 Wrocław biuroposelskie.wilczynski@gmail.com