Tomasz KALICKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Geografii ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce tomaszkalicki@ymail.com