Wioleta RADZISZEWSKA
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1 w.radziszewska@gik.pw.edu.pl