Wojciech MALESZKA
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu ul. Świdnicka 12–16, 50–068 Wrocław wojciech.maleszka@irt.wroc.pl