Esej o rozwoju rolnictwa i wsi we współczesnych uwarunkowaniach

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 9-22
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest wskazanie podstawowych czynników określających potencjalne możliwości podnoszenia dobrobytu ekonomicznego społeczności wiejskich w Polsce – w szczególności przez zwiększanie wartości dodanej. Wieś wniosła znaczący wkład w ogólny rozwój społeczno-gospodarczy w okresie uprzemysłowienia, niewiele korzystając z tego rozwoju. W szczególności zmniejszała się wielkość tworzonej na wsi wartości dodanej, a to głównie za sprawą rolnictwa i rzemiosła wiejskiego. Sytuacja stopniowo zaczyna się zmieniać pod wpływem akcesji do Unii Europejskiej, zmiany relacji miasto–wieś, zjawisk globalizacyjnych oraz nowej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Ponieważ tworzenie wartości dodanej jest kluczem do podnoszenia dobrobytu na wsi, to wykorzystanie wszelkich sposobności w tym celu jest sprawą kluczową. Potrzebna jest zatem racjonalna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00–002 Warszawa
jozef.zegar@ierizg.waw.pl