Józef Stanisław ZEGAR
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB ul. Świętokrzyska 20, 00–002 Warszawa jozef.zegar@ierizg.waw.pl