Barbara CHMIELEWSKA
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej–PIB ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa chmielewska@ierigz.waw.pl