Możliwości wykorzystania geoportali regionalnych w rozwoju rolnictwa na przykładzie Geoportalu Województwa Łódzkiego

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 111-126
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
gstefaniak13@wp.pl