Grzegorz STEFANIAK
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce gstefaniak13@wp.pl