Ocena funkcjonowania gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych w województwie opolskim

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 167-176
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
marek.zielinski@ierigz.waw.pl