Marek ZIELIŃSKI
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa marek.zielinski@ierigz.waw.pl