Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 48 - Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 103-115
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł porusza istotną – z punktu widzenia wieloaspektowego dyskursu dotyczącego przemian zachodzących na polskiej wsi – kwestię odnowy i rewitalizacji obszarów wiejskich. Pojęcie odnowy oraz rewitalizacji wsi nabrało nowego wymiaru po akcesji Polski do struktur unijnych w 2004 r., kiedy to napływ środków pomocowych radykalnie zmienił funkcjonowanie polskiej wsi. Istotne przemiany rozegrały się na styku indywidualnych kulturowych cech wsi, jej zwyczajów czy historii lokalnej a nowych paradygmatów opartych na wytycznych Unii Europejskiej odnośnie kształtowania przestrzeni, funkcjonowania społeczeństwa oraz środowiska obszarów wiejskich. Artykuł jest zatem próbą odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na odnowę i rewitalizację obszarów wiejskich miały fundusze unijne w perspektywie programowej 2007–2013, na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.
W analizie szczególny akcent postawiono na tzw. „obszary problemowe”, które potencjalnie wymagają wyższego doinwestowania. W opracowaniu skorzystano z danych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, w którym to przewidziano m.in. środki na odnowę i rewitalizację wsi.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
krogatka@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
grzelak@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
kwiat@doktorant.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
jadwigab@umk.pl

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
marcin.feltynowski@uni.lodz.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
jchodkow@umk.pl