Michał KWIATKOWSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń kwiat@doktorant.umk.pl