Poziom zadowolenia mieszkańców wsi z życia na wsi w świetle badań empirycznych

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 31-41
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Podstawowymi czynnikami determinującymi poziom zadowolenia mieszkańców wsi z zamieszkiwania na swoim terenie, a nie w mieście są elementy infrastruktury techniczno-użytkowej i społecznej. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej stwarza duże nadzieje na poprawę tej infrastruktury na obszarach wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie stanu zadowolenia i niezadowolenia mieszkańców wsi z warunków swojego życia. Dla celów porównawczych charakterystyka oceny przeprowadzona została dla roku 2005 i 2013. Jej wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem stażu Polski w Unii Europejskiej, zgodnie z opinią mieszkańców wsi, wzrastają problemy związane ze słabszym funkcjonowaniem infrastruktury społecznej, a nie techniczno-użytkowej. Niezależnie jednak od wielu jeszcze niedostatków jednej i drugiej infrastruktury mieszkańcy wsi wykazują wysoki poziom zadowolenia z zamieszkiwania w swoich miejscowościach. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz przede wszystkim wtórnych materiałów zawierających wyniki ogólnopolskich badań empirycznych, prezentowanych w raportach badawczych. Wykorzystano również analizę innych materiałów źródłowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
al. Niepodległości 10, 61–875 Poznań
sikorajan@interia.pl