Jan SIKORA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii al. Niepodległości 10, 61–875 Poznań sikorajan@interia.pl