Przemiany na obszarach wiejskich pod wpływem działalności agroturystycznej na przykładzie gminy Chmielnik w woj. świętokrzyskim

Studia Obszarów Wiejskich (2005)
Tom 08 - Obszary sukcesu na polskiej wsi
Strony: 85-98
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
ewa.palka@ujk.edu.pl