Ewa PAŁKA-ŁEBEK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Geografii ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce ewa.palka@ujk.edu.pl