Współpraca gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi stowarzyszeniami wspierającymi rozwój turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 55-64
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Bogate i różnorodne walory turystyczne województwa świętokrzyskiego stanowią duży atut w rozwoju agroturystyki. Ta forma turystyki alternatywnej jest coraz bardziej rozpowszechnionym rodzajem działalności pozarolniczej w regionie. Celem artykułu jest próba oceny współdziałania stowarzyszeń propagujących turystykę i gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim. W opracowaniu zaprezentowano różne formy wsparcia dla rolników zajmujących się agroturystyką, które mogą otrzymać ze strony różnorodnych instytucji.

Działalność stowarzyszeń agroturystycznych odgrywa istotną rolę w szerzeniu idei turystyki na obszarach wiejskich. Gospodarstwa agroturystyczne województwa świętokrzyskiego chętnie współpracują i często korzystają z różnych form pomocy. Udzielane właścicielom tych gospodarstw wsparcie ma pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjności prowadzonych przez nich podmiotów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
ewa.palka@ujk.edu.pl