Tendencje w gospodarce budżetowej gmin wiejskich woj. wielkopolskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2005)
Tom 08 - Obszary sukcesu na polskiej wsi
Strony: 165-182
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Adama Mickiewicza
61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27
pamo@amu.edu.pl