Paweł MOTEK
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Adama Mickiewicza 61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27 pamo@amu.edu.pl