Warzywnictwo jako kierunek produkcji rolniczej w województwie łódzkim

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 199-210
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
anna.traczyk@twarda.pan.pl

Uniwersytet Łódzki
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl