Anna TRACZYK
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa anna.traczyk@twarda.pan.pl