Wprowadzenie roweru publicznego jako element rozwoju transportu w gminie Kórnik

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 55
Strony: 83-94
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost średniej liczby pojazdów na mieszkańca, co powoduje coraz większe konflikty komunikacyjne. Rozwiązaniem problemów w małych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich jest wprowadzanie alternatywnego transportu, który jest relatywnie tańszy i prostszy do realizacji w porównaniu z modernizacją infrastruktury drogowej. W artykule postanowiono zbadać, czy wprowadzenie systemu roweru gminnego w Kórniku pozwoliłoby na uniknięcie części konfliktów komunikacyjnych oraz ułatwiłoby poruszanie się po Kórniku, jak i wsiach leżących w gminie. Jednym z celów badań była próba wymodelowania za pomocą narzędzi GIS stref roweru gminnego 4 generacji dla gminy Kórnik. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 146 osób w maju 2018 r. stwierdzono, że rozwój tego typu oferty turystycznej byłby atrakcyjny dla mieszkańców jako zapewnienie alternatywnej formy transportu dla wewnątrzgminnej komunikacji zbiorowej. Zaproponowano wprowadzenie systemu 4 generacji nieposiadającego stacji bazowych, bazującego na lokalizatorach GPS i aplikacji mobilnej. W artykule przedstawiono również wymiar finansowy – na jakie koszty są przygotowani mieszkańcy, aby korzystanie z tego typu rozwiązania było atrakcyjne nie tylko dla turystów, ale i do codziennego użytku jako alternatywa dla autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
mateusz.iwinski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
adam.zydron@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
magdalena.antkowiak@up.poznan.pl