Adam ZYDROŃ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań adam.zydron@up.poznan.pl