Wykorzystanie zasobów baz danych GIS na potrzeby analizy zróżnicowania obszarów wiejskich w aspekcie działań PROW

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 95-109
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
bwiatkowska@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
jslod@uni.opole.pl