Barbara WIATKOWSKA
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole bwiatkowska@uni.opole.pl