Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 49-64
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Gdański
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
p.wisniewski@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
ul. Bażyńskiego 4, 80‑309 Gdańsk
geomk@univ.gda.pl