Paweł WIŚNIEWSKI
Uniwersytet Gdański Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk p.wisniewski@ug.edu.pl