Znaczenie upraw energetycznych w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego

Studia Obszarów Wiejskich (2003)
Tom 04 - Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
Strony: 109-122
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska
75-343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E
rijalkowska.ewa@interia.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska
75-343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E
michal.jasiulewicz@tu.koszalin.pl