Ewa FIJAŁKOWSKA
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Koszalińska 75-343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E rijalkowska.ewa@interia.pl