Anna BISAGA
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Pl. Kopernika 11a, 45–040 Opole abisaga@uni.opole.pl