Anna MIJAL
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole anna.mijal@uni.opole.pl