Ewa DAWIDEJT-DROBEK
Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu ul. Piastowska 17, 45-081 Opole w.drobek@po.edu.pl ewadj.islaski@gmail.com