Karol MROZIK
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań kmrozik@up.poznan.pl