Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa lubelskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2011)
Tom 26 - Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji
Strony: 189-202
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Zakład Ochrony Środowiska
al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin
sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania
Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin
wkalamuc@poczta.umcs.lublin.pl