Wioletta KAŁAMUCKA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin wkalamuc@poczta.umcs.lublin.pl