Sebastian BERNAT
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Zakład Ochrony Środowiska al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl