Alokacja środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w regionach o różnym potencjale ekonomicznym – wyniki symulacji modelowych

Studia Obszarów Wiejskich (2010)
Tom 24 - Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 58-68
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego
ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
kiryluk-dryjska@up.poznan.pl