Bariery rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli z województwa opolskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 52
Strony: 157-166
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
Pl. Kopernika 11a, 45–040 Opole
abisaga@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
Pl. Kopernika 11a, 45–040 Opole
stanislawa.sokolowska@uni.opole.pl