Gospodarstwa sadownicze jako zasób lokalny rozwoju wsi w powiecie grójeckim

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 99-111
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Sadownictwo jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią rolnictwa w powiecie grójeckim. Od początku XXI wieku liczba gospodarstw specjalizujących się w produkcji owoców na jego obszarze systematycznie zwiększa się. Wraz ze wzrostem liczby gospodarstw duże zmiany dokonują się także w zakresie ich funkcjonowania. Zmiany te wynikają z jednej strony z postępu technologicznego, z drugiej zaś z narzuconej polityki Unii Europejskiej, która wymusza dostosowanie się gospodarstw i stosowanego w nich systemu produkcji do norm i standardów obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Gospodarstwa sadownicze odgrywają ważną rolę w rozwoju wsi w powiecie grójeckim. Są zasobem lokalnym determinującym tempo i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w regionie. W artykule dokonano charakterystyki gospodarstw sadowniczych funkcjonujących w powiecie grójeckim pod względem posiadanych przez nie zasobów ziemi, zasobów ludzkich oraz trwałych środków produkcji.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
anna.traczyk@twarda.pan.pl