Identyfikacja potrzeb a realny wymiar rewitalizacji wsi Dolnego Śląska

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 48 - Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 117-134
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest próba oceny, czy obszary wiejskie mają szanse partycypować w korzyściach wynikających z uwzględniania ich jako beneficjentów rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 r. Obszar badań objął województwo dolnośląskie, które w związku z zaawansowaną procedurą uchwalania programów rewitalizacji może pochwalić się największą liczbą pozytywnie ocenionych dokumentów, tym samym stanowiąc dobry punkt wyjścia do szczegółowych analiz tego problemu. Artykuł przedstawia wyniki kwerendy 75 programów rewitalizacji oraz porównanie zawartych w nich zapisów (struktura przedsięwzięć oraz beneficjentów) ze stopniem degradacji gmin, opracowanym na podstawie wskaźnika syntetycznego

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław
biczkowska.marta@gmail.com

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław
arleta.ciarczynska@gmail.com