Infrastruktura społeczna na przykładzie wybranych wsi południowej Polski

Studia Obszarów Wiejskich (2002)
Tom 02 - Problemy społeczne wsi
Strony: 107-118
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Geografii Ekonomicznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60
edward.dus@us.edu.pl